Spotkanie założycielskie

Dnia 11 października 2019 r. w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka, przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Medycznym (OSODO). Inicjatorem założenia stowarzyszenia była grupa inspektorów ochrony danych osobowych województwa dolnośląskiego, która zaprosiła do udziału w stowarzyszeniu osoby z województw małopolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Z założenia stowarzyszenie jest otwarte dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych w sektorze medycznym. Przybyli na spotkanie członkowie założyciele w liczbie 15 osób ustalili treść statutu stowarzyszenia, wybrali zarząd oraz komisję rewizyjną. Ustalono również kalendarz działań i zobowiązano zarząd do rejestracji stowarzyszenia.

Rejestracja

Rejestracji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych w Sektorze Medycznym dokonał Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 grudnia 2019 r. pod nr KRS: 0000820423

Cele Stowarzyszenia

  1. Tworzenie członkom stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i społecznych w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w sektorze medycznym.
  2. Pomoc członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych.
  3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w sektorze medycznym.
  4. Wspieranie działań na rzecz promowania wiedzy i zwiększania świadomości na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w sektorze medycznym.
  5. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych członków stowarzyszenia.
  6. Edukacja w zakresie ochrony danych osobowych.